Sme slovenská spoločnosť,ktorá poskytuje finančné HOTOVOSTNÉ mini ÚVERY pre zamestnaných,ako aj dôchodcov.Poskytované krátkodobé HOTOVOSTNÉ mini ÚVERY sú splatné od 1 mesiaca až do 6 mesiacov, HOTOVOSTNÉ mini ÚVERY sú poskytované od 50 € do     200 €.                         

 

Doklady k úveru:

                                -OP

                                -Potvrdenie od zamestnávate

                                -Výpis BÚ

                                -Kartička k BÚ

                                -V prípade dôchodcu (Výmer o dôchodku)

                                -Kontaktná adresa (SIPO,faktúra za:energie,mobil,iné)

 

 

Potrebujete predať,kúpiť NEHNUTEĽNOSŤ ?

 Informácie na E-mail: creditslovakiafinance@zoznam.sk